Deixalleria municipal / Punt de reciclatge

Besernet manté i gestiona la Deixalleria municipal de Begues.

Deixalleria

El Punt de Reciclatge o Deixalleria és l’equipament municipal per a la recollida i selecció de residus reciclables, re-utilitzables i especials que no podem tirar en cap dels contenidors del carrer.

Un cop seleccionats els residus, des del Punt de Reciclatge es redistribueixen a les plantes de tractament específiques per recuperar-los o tractar-los de la manera més respectuosa amb el medi ambient.

El Punt de Reciclatge és un servei per a tots els ciutadans, els comerciants i els petites indústries.

 

 

Deixalleria

Cómo fer ús?

 • Cal portar els residus en petites quantitats.
 • Cada residu s’ha de dipositar dins del contenidor corresponent, sense barrejar-lo amb altres.
 • No abandonar els residus fora del recinte.
 • En cas de dubte, consulteu l’operari de la instal·lació.

 

 

 

Què podem portar?

Residus especials (tòxics i perillosos):

 • Pneumàtics
 • Fluorescents i llums de vapor de mercuri
 • Bateries
 • Dissolvents
 • Pintures i vernissos
 • Piles
 • Electrodomèstics que continguin substàncies perilloses
 • Olis minerals usats

 

Residus municipals i assimilables (valoritzables):

 • Paper i cartró
 • Vidre
 • Plàstics
 • Ferralla i metalls
 • Fusteria
 • Teixits
 • Electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses

 

Altres residus (valoritzables):

 • Runes i restes de la construcció d’obres menors
 • Residus verds (de jardineria)
 • Residus voluminosos (mobles i altres)

Altres instal · lacions i serveis gratuïts per a la recollida de residus domèstics:

 • Contenidors de paper i cartró, vidre, envasos, matèria orgànica i rebuig, als carrers.
 • Contenidors per a piles, en comerços.
 • Contenidors per a medicaments, a les farmàcies.
 • Servei de recollida domiciliària de voluminosos.
 • Deixalleria mòbil.

 

Horari

HIVERN:  Del 15 de setembre al 14 de juny)

De dilluns a divendres:
Matins de 10.30 a 13.00 h
Tardes de 16.00 a 18.00 h

Dissabtes:
Matins de 10.30 a 14.00 h
Tardes de 16.00 a 18.00 h

 

ESTIU:  Del 15 de juny al 14 de setembre

De dilluns a divendres:
Matins de 10.30 a 13.00 h
Tardes de 17.00 a 19.00 h

Dissabtes:
Matins de 10.30 a 14.00 h
Tardes de 17.00 a 19.00 h

Translate »